การขอใช้น้ำประปา(ติดตั้งมาตร) ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

กรุณาติดต่อสำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี
โทร. 02-5816656,02-5814420,02-5814903