กปภ. ห่วงใยในสุขภาพอนามัยของทุกท่าน เปิดช่องทางออนไลน์หลากหลาย Platform ให้ผู้ใช้น้ำเลือกชำระค่าน้ำประปาออนไลน์ได้ตามความสะดวก เพื่อลดการออกมาสัมผัสเชื้อโรคและลดการแพร่กระจายของ COVID-19

แม้ จะ ห่าง กัน
แต่ ยืน ยัน จะ ไม่ หยุด ดู แล✨❤️

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ใช้น้ำหลายท่านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยการ
🏡 Stay at home
💻 Work at home

กปภ. ห่วงใยในสุขภาพอนามัยของทุกท่าน เปิดช่องทางออนไลน์หลากหลาย Platform ให้ผู้ใช้น้ำเลือกชำระค่าน้ำประปาออนไลน์ได้ตามความสะดวก เพื่อลดการออกมาสัมผัสเชื้อโรคและลดการแพร่กระจายของ COVID-19
.
.
✨ชำระผ่านออนไลน์ จ่ายง่าย สบายใจ ห่างไกลเชื้อโควิดครับ ✨
📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1️⃣6️⃣6️⃣2️⃣