กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี นำโดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี , นายภูมินทร์ นะมินิล ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีพูดคุยหารือ เกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2565 และแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทั้งนี้ ผู้จัดการฯ ได้แสดงความห่วงใย เน้นย้ำพนักงานในสังกัด ให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเข็ม 3 หลังจากที่พนักงานในสังกัดได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมันให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.สาขาปทุมธานี