กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 8/2563)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยผู้ช่วย ผจก. และหัวหน้างานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 8/2563) โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา โดยมีผู้ใช้น้ำลงทะเบียนมากกว่า 2 แสนครัวเรือน พร้อมทั้งยังได้กำชับในเรื่องมาตรการการรับมือป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ให้พนักงานในสังกัดทุกคนรักษาความสะอาดทั้งร่างกายและภายในอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี