กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกับ กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดโครงการ “เติมใจให้กัน (Home Care) ณ ศาลาการเปรียญวัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จัดโครงการ "เติมใจให้กัน (Home Care)" ออกพบประชาชน เพื่อให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประปาฯ ประชาสัมพันธ์โครงการ กปภ. ลดค่าติดตั้งประปา 15 % เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนื้ พื้นที่ดังกล่าวเดิมใช้น้ำบาดาลแต่กำลังประสบปัญหาบ่อบาดาลชำรุด ทำให้ขาดแคลนน้ำบาดาล กปภ.สาขาปทุมธานี และ กปภ.สาขารังสิต (พ.) จึงได้ร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ตามนโยบาย "น้ำเหลือให้ขาย น้ำขาดให้สร้าง" ของ กปภ. ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ขอใช้น้ำประปามากกว่า 100 ราย ณ ศาลาการเปรียญวัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี