กปภ. สาขาปทุมธานี รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562 จาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2562 เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบโล่และตรารับรองฯ ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร