ประเมินสถานการณ์น้ำและหา แนวทางรับมือภัยแล้ง ปี 2559

ผู้ว่าการ กปภ.หารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและหาแนวทางรับมือภัยแล้ง ปี 2559

นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในโอกาสเข้าพบและหารือกับนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชกรจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนจากกรมชลประธาน เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำ และหาแนวทางรับมือภัยแล้ง ปี 2559 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี กปภ. ทั้ง 4 สาขาในพื้นที่ ประกอบด้วย กปภ.สาขาปทุมธานี สาขารังสิต สาขาคลองหลวง และสาขาธัญบุรี เข้าร่วมหารือในประเด็นดังกล่าวด้วย โดยผู้ว่าการ กปภ. ได้กำชับให้ดำเนินโครงการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน ให้ทันรับมือภัยแล้งภายในเดือนเมษายน 2559 ซึ่ง กปภ. ประเมินจากคาดการณ์การใช้น้ำแล้วว่า สามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ได้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี