กปภ.สาขาปทุมธานี จัดพิธีทำบุญสำนักงาน และสักการะบูชาพระแม่ธรณี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 37 ปี กปภ.

นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสำนักงานและสถานีผลิตน้ำวัยชัยสิทธาวาสเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงาน พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิธีสักการะบูชาพระแม่ธรณี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 37 ปี การประปาส่วนภูมิภาค โดยมีนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) และนายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ร่วมทำบุญดังกล่าวด้วย ณ บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี และบริเวณสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559