ผจก. กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับประธานบอร์ด กปภ. ในการเข้าร่วมโครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้จัดการ กปภ.สาขาในจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี , นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) , นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง และนางสาวนุชนาฏ เอี้ยวสกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ กปภ. พร้อมด้วยนายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ4) รักษาการแทน ผู้ว่าการ กปภ. และนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัดปทุมธานี พร้อมกันนี้ยังมีคณะผู้บริหาร พนักงาน จาก กปภ. สำนักงานใหญ่ เข้าร่วมโครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำ ช่วยชาติ จังหวัดปทุมธานีอีกด้วยซึ่งโครงการ ดังกล่าวเป็นการปลุกความตระหนักและสร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่าง รู้คุณค่าของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี