กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับพนักงานสังกัดกองบริหารค่าตอบแทน กปภ. สำนักงานใหญ่ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม2559 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ร่วมกับพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับพนักงานสังกัดกองบริหารค่าตอบแทน กปภ. สำนักงานใหญ่ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) และระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ทั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และขั้นตอนการจ่ายน้ำประปาก่อนจะมาเป็นน้ำประปาส่งจ่ายให้ประชาชนอีก อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย ณ ห้องรับรองการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี , สถานีสูบน้ำแรงต่ำวัดไก่เตี้ย และสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาสต.กระแชง อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี