กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เทคนิคสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการให้บริการ” ของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดย นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกุด ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยคณะพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการให้บริการ" ซึ่งจัดโดย บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าอบรมจากการประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 4 สาขา คือ ปทุมธานี,รังสิต(พ.),คลองหลวง และธัญบุรี ร่วมอบรมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์สุธิดา แสงเพชร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และทั้งยังได้มีการศึกษาดูงานระบบจ่ายน้ำของบริษัทฯ อีกด้วย ณ ห้องประชุม บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด