กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรม “งานปั่นจักรยาน 100 ปี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม2559 นำโดยนางนฤมล สิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ได้มอบน้ำดื่ม ตรา กปภ. ให้แก่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานในกิจกรรม "งานปั่นจักรยาน 100 ปี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี" ซึ่งจัดโดยอำเภอลาดหลุมแก้ว ภายในงานมีการร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานและนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี