กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคกลาง ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ร่วมกับพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคกลาง ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจประเมิน โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี เป็นหนึ่งในสาขาของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้สมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อยกระดับมาตรฐานในการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ “การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก” ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี