กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในงาน “วันสตรีไทยจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนางนฤมล สิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ได้มอบน้ำดื่ม ตรา กปภ. ให้แก่ผู้แทนของจังหวัดปทุมธานี เนื่องในงาน “วันสตรีไทยจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559” เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงาน โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในงานดังกล่าว ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี