กปภ. สาขาปทุมธานี และ สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2559 จาก รมต.ประจำสำนักนายกฯ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี และ สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2559 เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมีนายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) , นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) , นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี และนายบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดร(ชั้นพิเศษ) เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบโล่และตรารับรองฯ ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร