"กปภ. มาด้วยใจ ให้บริการน้ำดื่มและอาหารแก่ประชาชน"

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มาด้วยใจ พร้อมให้บริการประชาชน ที่มาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
โดยวันนี้ (16 ตุลาคม 2559) กปภ. นำน้ำดื่มและอาหารมาให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ บริเวณจุดบริการน้ำดื่ม(ตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรีติดป้อมตำรวจท่องเที่ยว) ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร กปภ. ยังคงเข้าร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยในการให้บริการประชาชนด้วยตนเอง รวมถึงคุณวีรุทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการบริหารฯ กปภ. ได้ให้เกียรติร่วมบริการอาหารให้กับประชาชนอีกด้วย