กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในโครงการ “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นำโดยนางนฤมล สิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ได้มอบน้ำดื่ม ตรา กปภ. ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกหน่วยบริการ Fix it Center และแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานในโครงการ “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ณ วัดโพธิ์เลื่อน ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี