การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรม โครงการ "กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท จำนวน 120 รูป และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2560 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ยังความเศร้าโศกวิปโยคใจให้เกิดแก่พสกนิกรชาวไทยโดยทั่วกัน ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่ปกคุ้มเกล้าชาวไทยมาตลอดระยะเวลาครองราชย์อันยาวนานกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) กปภ. จึงจัดกิจกรรมโครงการ "กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และแสดงออกถึงพลังแห่งความภักดีโดยน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ซึ่งในโครงการดังกล่าวนี้ นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมอุปสมบท พร้อมทั้งนางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการครั้งนี้ด้วย เพื่อบำเพ็ญคุณความดี ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติสมาธิจิตภาวนาตามหลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา และน้อมนำมาเป็นแนวทางในการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมดั่งพระราชปณิธานที่พระราชทานไว้ให้แก่ประชาชน โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ได้รับฉายาในการอุปสมบทครั้งนี้ คือ “ฐิตคุโณ” ซึ่งจะอุปสมบทและปฏิบัติธรรมในระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2560 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม (วัดหลวงปู่เจี๊ยะ) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี