กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ” ครั้งที่ 2 ของอำเภอเมืองปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นางนฤมล ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ” ครั้งที่ 2 โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในโครงการได้มีการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง เกาะกลาง และทางระบายน้ำถนนสาธารณะหลักของจังหวัดปทุมธานี ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี