กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2560 ณ วัดบางคูวัดใน ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ผู้จัดการ การประปาส่วนภุมิภาค สาขาปทุมธานี มอบหมายให้ นางนฤมล ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยือนและพบปะพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ณ วัดบางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี