กปภ.สาขาปทุมธานี ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกกำลังกายทุกวันพุธสร้างเสริมสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี โดยนายวินัย สุขสุมิตร มอบหมายให้นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เป็นผู้นำในการออกกำลังกายหลังเลิกงาน ทุกวันพุธโดยมีหัวหน้างาน และพนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมใจกันขานรับนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก ณ บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี