กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต และพนักงานจาก กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ ทางด้านระบบผลิตน้ำ และเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ บริษัท ประปาปทุมธานี ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี