กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ออกหน่วย โครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บริการประชาชน ตามนโยบาย “5 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ” ในหัวข้อ “Water Coverage:การขยายพื้นที่จ่ายน้ำ คือ เน้นการให้บริการประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง” ของผู้ว่าการ กปภ. ภายใต้โครงการ “เติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” ครั้งที่ 3/2560 ณ บริเวณซอยคูขวาง2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยการออกหน่วยในครั้งนี้ได้ให้บริการรับคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งบริการตรวจสอบท่อและบริการเกี่ยวกับระบบประปาแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจมายื่นคำร้องขอติดตั้งเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจาก กปภ.สาขาปทุมธานี โดยผลการตอบรับของผู้ใช้น้ำในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ใช้น้ำรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก