กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “การขอรับบริการจาก กปภ. โดย ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ด้วยระบบ Smart Card Service”

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “การขอรับบริการจาก กปภ. โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ด้วยระบบ Smart Card Service” ตามนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค กรมการปกครอง และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) เพื่อคัดสำเนา “แบบรับรองรายการบุคคล” แทนการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน ทำให้ไม่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารราชการต่างๆ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี