กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับพนักงานในสังกัดกองกิจการประปา 3 จาก กปภ. สำนักงานใหญ่ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำของ กปภ.สาขาปทุมธานี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 กปภ. สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร และนางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้จัดการและผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับพนักงานในสังกัดกองกิจการประปา 3 จาก กปภ. สำนักงานใหญ่ ในการเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานระบบการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี และเรียนรู้เทคนิคในการสร้างและพัฒนาทีมงาน ทั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และขั้นตอนการจ่ายน้ำประปาก่อนจะมาเป็นน้ำประปาส่งจ่ายให้ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย ณ สำนักงานการประปาปทุมธานี และสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี