กปภ.สาขาปทุมธานีสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเจิมเสาเข็ม เพื่อเป็นมงคลฤกษ์ในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนบริเวณหน้าวัดชินวรารามวรวิหาร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมรับเสด็จฯ ในการสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมงาน โดยมีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร,ผู้ว่าราชการ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลปทุมธานี,ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี,คณะกรรมการจัดงาน,ข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี