กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโพธิ์นิ่ม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ภายในงาน กปภ.สาขาปทุมธานี ยังได้เปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปาเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ซึ่งได้มีผู้ใช้น้ำเข้ามาใช้บริการ และได้รับความพึงใจเป็นอย่างมาก โดยมีนายนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในโครงการฯซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยือนและพบปะพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ณ วัดโพธิ์นิ่ม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี