กปภ.สาขาปทุมธานี จัดพิธีทำบุญสำนักงาน และสักการะบูชาพระแม่ธรณี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 39 ปี กปภ.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ตำแหน่งผู้จัดการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสำนักงานและสถานีผลิตน้ำวัยชัยสิทธาวาสเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงาน พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิธีสักการะบูชาพระแม่ธรณี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 39 ปี การประปาส่วนภูมิภาค โดยมีผู้บริหาร และผู้จัดการจาก กปภ.สาขาต่างๆ ร่วมทำบุญดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี และบริเวณสถานีผลิตน้ำวัยชัยสิทธาวาส