กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ กปภ. ครั้งที่ 7/2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายปราโมทย์ ฉันทะ เป็นประธานในการจัดประชุมฯ พร้อมด้วยนายจินดา วงศ์ประยูรศรี ประธานสหภาพแรงงาน กปภ. เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี