กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ออกหน่วย มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561 ณ วัดบ่อทอง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ,หัวหน้างาน , พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์-บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบ่อทอง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในโครงการดังกล่าว
ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ได้ให้บริการให้ความรู้/คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการการใช้น้ำประปา ในชีวิตประจำวัน การขอติดตั้งประปาแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก