กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 ของจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ,นางนฤมล ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 ของจังหวัดปทุมธานี โดยได้ให้บริการด้านต่างๆ คือ บริการรับแจ้งเกี่ยวกับระบบน้ำประปา ,บริการรับชำระค่าน้ำประปา ,แนะนำเกี่ยวกับการชำระค่าน้ำประปาผ่าน Application และแจกเอกสารแจกฟรีเกี่ยวกับ กปภ. ณ วัดเกาะเกรียง ม.5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี