กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี , นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วย ผู้จัดการ.กปภ.สาขา , นางสาวตุลากาล สังคะหะ หัวหน้างานอำนวยการ , นางชาลิสา แก้ววิเศษ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด เพื่อศึกษาระบบผลิตท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างของระบบประปา ทำให้พนักงานที่เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนของอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ณ บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด