กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศเจตนารมณ์ ที่นี่....องค์กรโปร่งใส

ที่นี่....องค์กรโปร่งใส
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ , หัวหน้างาน และ พนักงานในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้คอร์รัปชั่น พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชันอย่างแท้จริง