กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้ามารับบริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และได้มีการมอบรางวัลให้ นายสุชาติแสงทอง ตำแหน่ง พนักงานบริการ 5 พนักงานดีเด่นประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรต่อไป