กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำของ กปภ.สาขาปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 กปภ. สาขาปทุมธานี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี ,นายรัตนะ กำบิน หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานระบบการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี และเรียนรู้เทคนิคในการสร้างและพัฒนาทีมงาน ทั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และขั้นตอนการจ่ายน้ำประปาก่อนจะมาเป็นน้ำประปาส่งจ่ายให้ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี