มั่นใจ น้ำประปา กปภ. ปลอดภัย แม้ในสถานการณ์วิกฤต

มั่นใจ น้ำประปา กปภ. ปลอดภัย
แม้ในสถานการณ์วิกฤต
.
.
โรงกรองน้ำและสถานีผลิตน้ำของ กปภ. ทุกแห่ง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เราพร้อมบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
แม้ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

COVID19

การประปาส่วนภูมิภาค