กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่จัดโครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน พร้อมให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาปทุมธานี นำโดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี , นายพนัส คงพัฒน์ยืน หัวหน้างานบริการฯ 2, นางสาวตุลากาล สังคะหะ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน บริเวณซอยบ้านกระแชง12 ม.4 ,ซอยบ้านกระแชง4 ม.3, ซอยบ้านกระแชง1 ม.1 ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมีผู้สนใจมายื่นคำร้องขอติดตั้งมากกว่า 80 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี