กปภ.สาขาปทุมธานีร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชครบรอบ 121 ปีและพีธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นางชาลิสา แก้ววิเศษ หัวงานจัดเก็บรายได้ 2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชครบรอบ 121 ปี และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี