กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ประจำเดือนกันยายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กปภ. สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณภายในโรงกรองน้ำวัดชัยสิทธาวาส และล้างถังตะกอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองน้ำประปา ตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำปี 2562 ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี