กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการ รับบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562

วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ได้สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562