กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว พร้อมสรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว สรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสิริมงคลในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต และร่วมกันรดน้ำ ขอพร ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,และหัวหน้างาน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพในเทศกาลปีใหม่ไทย พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่งหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เนื่องในโอกาสโยกย้ายสถานที่ทำงาน ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี