กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี นำโดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี , นายภูมินทร์ นะมินิล ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยการร่วมกันปลูกต้นสักทอง โดยได้ร่วมกัน ปลูก พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำ ซึ่งต้นสักทองนอกจากจะแข็งแรงทนทานแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับสถานที่ และผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ณ บริเวณพื้นที่ว่างภายในสำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี