กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมประชุมในกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนตุลาคม 2564 , โปรแกรมระบบแผนที่การสุ่มอ่านมาตร และแนวทางการเช่าเครื่องสูบน้ำ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี นำโดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี , นายภูมินทร์ นะมินิล ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยนายถนอมศักดิ์ วัฒนะบุญ , นายพนัส คงพัฒน์ยืน หัวหน้างานบริการ 1,2 ร่วมกันประชุมในกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือนตุลาคม 2564 , โปรแกรมระบบแผนที่การสุ่มอ่านมาตร และแนวทางการเช่าเครื่องสูบน้ำ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีพูดคุยหารือ เกี่ยวกับการซ่อมท่อ/สำรวจหาท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย , การนำเสนอ Pressure Gradient , การนำเสนอการบริหารแรงดัน MNF และการนำเสนอการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาปทุมธานี