เบื้องหลังการซ่อมท่อประปา....ไม่ง่ายอย่างที่คิด (ตอนที่1)

วารสารน้ำ กปภ. ฉบับที่ 2 ปีที่ 36 เดือนมีนาคม-เมษายน 2558

"ท่อแตกอีกแล้ว เมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จสักที"

"ทำไมถึงปล่อยให้ท่อแตกอยู่ได้ ไม่มีแนวทางแก้ไขหรือไง"

"ไม่มีน้ำใช้ น้ำล้าง น้ำอาบ ลำบากมากเลย ประปารู้บ้างไหม"