งานผลิต กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีผลิตน้ำไม้ตรา

60t
64-1