เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมงานกีฬาสีเขต 2 พร้อมร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2559 ณ ที่ทำการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี