กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่จัดโครงการ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พร้อมให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่จัดโครงการ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พร้อมให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี