เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี และ สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2559 เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบโล่และตรารับรองฯ ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร

gecc_182
gecc_206
gecc_3011
gecc_3682
gecc_4107
gecc_41077
gecc_4263
gecc_43033
gecc_4556_0
gecc_4590
gecc_46011
gecc_4914
gecc_5378_0
gecc_5819
gecc_5872
gecc_5984
gecc_865
gecc_904
gecc_9560
gecc_9642
gecc_9831_0
gecc_9954
gecc_9956