ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี และ สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2559 เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบโล่และตรารับรองฯ ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร


ประมวลภาพกิจกรรม