การแบ่งพื้นที่ภูมิภาค

การแบ่งเขตบริหารในระดับภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค มีภาระหน้าที่ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ รวมทั้งดำเนินธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อประโยชน์ ในการบริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงประโยชน์ของรัฐ และ สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ

ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค ได้แบ่งสายการ ปฎิบัติงานออกเป็น 10 เขต ดูแลรับผิดชอบ สำนักงานประปาในสังกัดทั่วประเทศ และมีหน่วยบริการ ครอบคลุมเขตเทศบาล 647 แห่ง อบต.77 แห่ง หมู่บ้าน 171แห่ง (ปี 2544)

ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการภาคเหนือ (ปฏิบัติการ 1)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ
 • 1. เชียงใหม่
 • 2. แม่ฮ่องสอน
 • 3. เชียงราย
 • 4. พะเยา
 • 5. น่าน
 • 6. แพร่
 • 7. ลำปาง
 • 8. ลำพูน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ
 • 1. นครสวรรค์
 • 2. ชัยนาท
 • 3. ตาก
 • 4. กำแพงเพชร
 • 5. สุโขทัย
 • 6. พิจิตร
 • 7. อุตรดิตถ์
 • 8. เพชรบูรณ์
 • 9. อุทัยธานี
 • 10. พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปฏิบัติการ 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ
 • 1. ขอนแก่น
 • 2. กาฬสินธุ์
 • 3. มหาสารคาม
 • 4. ชัยภูมิ
 • 5. ร้อยเอ็ด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ
 • 1. อุดรธานี
 • 2. เลย
 • 3. หนองคาย
 • 4. สกลนคร
 • 5. หนองบัวลำภู
 • 6. นครพนม

ภาคตะวันออก (ปฏิบัติการ 3)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ
 • 1. ชลบุรี
 • 2. ฉะเชิงเทรา
 • 3. ระยอง
 • 4. จันทบุรี
 • 5. ตราด
 • 6. สระแก้ว
 • 7. ปราจีนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ
 • 1. อุบลราชธานี
 • 2. ศรีสะเกษ
 • 3. สุรินทร์
 • 4. บุรีรัมย์
 • 5. ยโสธร
 • 6. อำนาจเจริญ
 • 7. มุกดาหาร

ภาคตะวันกลาง (ปฏิบัติการ 4)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ
 • 1. สระบุรี
 • 2. ลพบุรี
 • 3. สิงห์บุรี
 • 4. อ่างทอง
 • 5. พระนครศรีอยุธยา
 • 6. ปทุมธานี
 • 7. นครนายก
 • 8. นครราชสีมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ
 • 1. ราชบุรี
 • 2. สมุทรสงคราม
 • 3. สมุทรสาคร
 • 4. นครปฐม
 • 5. สุพรรณบุรี
 • 6. กาญจนบุรี
 • 7. เพชรบุรี
 • 8.ประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันใต้ (ปฏิบัติการ 5)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ
 • 1. สุราษฎร์ธานี
 • 2. ระนอง
 • 3. ชุมพร
 • 4. พังงา
 • 5. ภูเก็ต
 • 6. กระบี่
 • 7. นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ
 • 1. สงขลา
 • 2. พัทลุง
 • 3. ตรัง
 • 4. สตูล
 • 5. ปัตตานี
 • 6. ยะลา
 • 7. นราธิวาส